Sinds de Visietatiecommissie Waterketen onder voorzitterschap van Karla Peijs eind 2014 de eindrapportage presenteerde lijkt er druk van de samenwerkingsketel. Conclusie van de Commissie was dat we met zijn allen redelijk op schema liggen om de doelen voor 2020 te halen. Links en rechts een tandje erbij en de koplopers, het peloton en de achterblijvers halen gezamenlijk grosso modo de landelijke doelen. Maar, als kritische noot, is dat dankzij of ondanks de samenwerkingsinitiatieven?

De samenwerking in de waterketen is een regionale zaak. In een aantal regio’s wordt geëvalueerd wat de samenwerking heeft gebracht en waar nog kansen liggen. Tip: kijk dan ook hoe het staat met de spirit. Samenwerking is mensenwerk en daarvoor zijn de drijfveren van betrokkenen cruciaal. Hoe druk zijn de medewerkers er mee, wat vinden managers er van en hoe staat het met de bestuurlijke support? Kortom, hoe beleven partijen nut en noodzaak op dit moment?

Ook benieuwd hoe het bij u in de regio ligt? Neem de tijd om uw partner te bevragen. Ook dat is samenwerking.