Gemeenten hebben het beheer van de openbare ruimte heel verschillend georganiseerd. Sommige gemeenten kiezen ervoor om alle taken uit te besteden, anderen voeren het grootste deel van de taken zelf uit. De gemeente Doetinchem heeft de buitendienst verzelfstandigt en ondergebracht in een besloten vennootschap: BUHA bv. BUHA is dé uitvoeringspartner van de gemeente. Zij onderhoudt de openbare ruimte, zamelt het afval in, beheert accommodaties en draagt zorg voor handhaving en parkeren. Inmiddels zijn er ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met buurgemeenten.

Evert en Jan hebben de oprichting van BUHA en de ontvlechting met de gemeentelijke organisatie begeleid. In een traject van bijna twee jaar is een toekomstvisie uitgewerkt, het bedrijfsplan opgesteld, een sociaal plan opgesteld, de vennootschap opgericht, de governance structuur uitgewerkt, een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente opgesteld en zijn medewerkers en bedrijfsmiddelen overgedragen naar de nieuwe organisatie.

Evert en Jan hebben de oprichting van BUHA en de ontvlechting met de gemeentelijke organisatie begeleid.