Rijkswaterstaat onderzoekt welke systeemprikkels in de keten kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van ons huishoudelijk GFT-afval. Ten opzichte van een aantal jaar geleden is de vervuiling van GFT-afval in Nederland sterk toegenomen. Meer vervuiling leidt tot minder (geschikte) compost en biogas. Tegelijkertijd worden er steeds strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van compost. Alle partijen hebben belang bij een betere kwaliteit van GFT-afval, alleen is het systeem hier nu nog niet op ingericht.

Henk en Bas hebben de verkenning uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn onderzoeken geanalyseerd en gesprek gevoerd met branches en sleutelspelers uit alle schakels van de keten. Henk en Bas kijken daarbij ook naar ervaringen in andere afvalketens, zoals beton, kunststof en oud papier en karton. De verkenning levert een rijk beeld op, met veel bruikbare informatie om een kwaliteitsimpuls te geven aan het systeem voor inzameling en verwerking van GFT-afval.

Alle partijen hebben belang bij een betere kwaliteit van GFT-afval, alleen is het systeem hier nu nog niet op ingericht.