De komende jaren staan er verschillende sportevenementen op het programma in de provincie Gelderland, waaronder 2 toonaangevende internationale topsportevenementen. Dit betreft het WK BMX in 2021 en het WK vrouwenvolleybal in 2022. Provincie Gelderland wil deze evenementen gebruiken om een aantal belangrijke provinciale thema’s onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

De provincie wil laten onderzoeken in hoeverre de evenementen daadwerkelijk kansen bieden om provinciale ambities en doelen te helpen realiseren en welke aanpak en middelen nodig zijn om dit te doen. Henk en Bas helpen de provincie Gelderland hierbij. Dit betreft het vertalen van de programma-ambities naar (blijvende) resultaten en projectaanzetten op het gebied van voeding en duurzaamheid en het verankeren van de processtappen, de projectorganisatie en gemaakte overeenkomsten.

Provincie Gelderland wil de evenementen gebruiken om een aantal belangrijke provinciale thema’s onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.