De gemeente Coevorden heeft een eigen dienst voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Met het oog op de toekomst en positionering van deze dienst stelde de gemeente aan Buiten organisatieadvies de volgende vraag: Welke organisatiestructuur en huisvesting helpt om de bedrijfsvoering en dienstverlening in de openbare ruimte van Coevorden zo effectief mogelijk te verzorgen, passend bij de missie, visie en ambities van de gemeente Coevorden? Een brede vraag die in directe interactie met de medewerkers in stappen is beantwoord met inzet van twee mannen van Buiten.

Evert en Jan hebben de handschoen opgepakt en als eerste de huidige situatie, o.a. aan de hand van een SWOT analyse, scherp in beeld gebracht. Daarna zijn de opgaven gedestilleerd en concreet samengevat in `Wat te regelen’ (organisatorisch) en `wat te doen’ (inhoudelijk). Op basis hiervan zijn, samen met de medewerkers, scenario’s uitgewerkt en is een voorkeursscenario voorgedragen. Omdat de huisvesting van de buitendienst (meerdere werklocaties) ook is gekoppeld aan de organisatie is deze een slag uitgewerkt.
Het credo van onze aanpak is: Samen op reis. Voor een gedragen resultaat is een actieve inbreng van medewerkers essentieel. In onze aanpak zorgen we er voor dat ieder zijn zegje kan doen en zo nodig persoonlijk wordt uitgenodigd om die bijdrage te leveren.

Het credo van onze aanpak is: Samen op reis.