Twente Milieu voert voor verschillende gemeenten beheer- en onderhoudstaken in de buitenruimte uit. Met de toetreding van de buitendienst van de gemeente Haaksbergen ontstond een integratievraagstuk: wat betekent dit voor de inrichting en indeling van de bestaande afdeling BOR, welke teams worden geformeerd en hoe wordt de staf ingevuld?

Samen met de afdelingsmanager en (beoogde) teamleiders hebben Evert en Henk verschillende organisatiemodellen en teamindelingen afgewogen. Aan de basis hiervan stond een analyse van de bestaande BOR-organisatie en de overkomende buitendienst van Haaksbergen. De visie van Twente Milieu op de buitenruimte (“integraal beheer”, buurtgerichte werkwijze), ervaringen/indelingen bij vergelijkbare organisaties en een evenwichtige “span of control” hebben een belangrijke rol gespeeld bij de uiteindelijke keuze. We hebben de besluitvorming over de herinrichting binnen Twente Milieu (OR, MT) gefaciliteerd en de afdeling op weg geholpen met een implementatieplan.

We hebben de besluitvorming over de herinrichting gefaciliteerd en de afdeling op weg geholpen met een implementatieplan.