Het VAB is een gemeenschappelijke regeling van de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.  Het VAB is verantwoordelijkheid voor de overslag, het transport en de verwerking van huishoudelijk afval en GFT. Het overslagstation van het VAB  is technisch en economisch afgeschreven. Dit was voor de gemeenten aanleiding om drie strategische opties te onderzoeken:

  1. Het VAB gaat verder op de huidige wijze, waarbij de overslag en de verwerking van de afvalstromen wordt aanbesteed.
  2. Het VAB neemt de exploitatie van de overslag in eigen beheer en blijft de verwerking en het transport van afvalstromen aanbesteden.
  3. Het VAB gaat middels quasi-inbesteding verder als onderdeel van een grotere organisatie zoals Meerlanden, HVC of Omrin.

 

Henk en Evert hebben samen met het kernteam van het VAB het onderzoek uitgevoerd. Onderdeel van het  onderzoek betrof o.a. een marktverkenning en een uitvraag onder de overheidsbedrijven Meerlanden, HVC en Omrin. Met deze bedrijven zijn de mogelijkheden en ideeën over samenwerking verkend. Op basis van de opgehaalde informatie is een businesscase opgesteld en zijn de consequenties van de verschillende strategische opties in beeld gebracht. Op verzoek van het VAB hebben Henk en Evert twee opties verder uitgewerkt en een advies uitgebracht. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben de gemeenten besloten samen te werken met Meerlanden.

Het VAB en Meerlanden hebben een gezamenlijke vennootschap opgericht: MeerVAB. MeerVAB is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en exploitatie van het overslagstation