Gemeente Amersfoort wil een koploper zijn op het gebied van circulaire economie in Nederland. In 2018 heeft de gemeente de aanpak “Versnelling circulaire economie Amersfoort” opgesteld. Hieruit bleek dat met name een circulaire bouwsector Amersfoort veel kansen biedt. Werken aan een circulaire economie levert de bouw- en sloopbedrijven in Amersfoort milieuwinst én financieel perspectief.

Bas heeft voor de gemeente de aanpak (het ‘versnellingsdocument’) opgesteld en een meerjarige uitvoeringsagenda. Hij is daarbij gekomen tot vijf actielijnen waarlangs de gemeente werkt: kennisdeling faciliteren, belemmeringen wegnemen, gebiedsgerichte samenwerken, ontwikkelen van toekomstig menselijk kapitaal en borgen in de organisatie. Bas is in 2018 en 2019 bestuurlijk verantwoordelijk voor de projecten in de uitvoeringsagenda. Een van zijn projecten is Cirkelboulevard; een initiatief waarbij maakbedrijven, kringloopbedrijven, een onderwijsinstelling, een SW-bedrijf en ROVA samenwerken op het gebied van het upcyclen van reststromen van de milieustraat tot nieuwe meubels en woonaccessoires. Hiervoor werkt hij samen met medewerkers van de gemeente van o.a. de afdelingen duurzame stad, leefomgeving en economie.

Werken aan een circulaire economie levert de bouw- en sloopbedrijven in Amersfoort milieuwinst én financieel perspectief.