Het programma Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) van de provincie Gelderland is gericht op het verminderen van de stikstofuitstoot en -neerslag. Doel is het verbeteren van de omstandigheden voor natuur samen met het creëren van ontwikkelmogelijkheden voor wonen en werken. Er is namelijk stikstofruimte nodig voor Gelderse opgaven als de energietransitie, de verstedelijkingsopgave, de landbouwtransitie en de klimaatopgave.

De kracht van GMS ligt in een samenhangende aanpak, met bijdragen van alle sectoren, die daadwerkelijk leidt tot (structureel) minder stikstofdepositie. Het provinciebestuur heeft een maatregelenprogramma vastgesteld en de uitvoering daarvan is een majeure opgave. Jan ondersteunt de provinciale programmamanager met raad en daad om de uitvoering goed van de grond te krijgen. Veel aandacht gaat uit naar natuur- en landbouwmaatregelen. Maar ook de industrie-, bouw- en mobiliteitssector gaan een bijdrage leveren. De uitvoering is gecompliceerd en ligt op onderdelen gevoelig. Proceservaring alleen is niet voldoende. Goede kennis van zaken, inclusief vertaling naar de diverse sectoren en regio’s (gebiedsprocessen), is nodig om resultaat te boeken.

De uitvoering is gecompliceerd en ligt op onderdelen gevoelig.