De gemeenten Duiven en Westervoort hebben een duurzaamheidsprogramma met de pijlers energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Voor de eerste twee pijlers vinden de gemeenten voor de uitvoering houvast aan instrumenten zoals de Regionale EnergieStrategie, de Warmtetransitievisie en de Risicodialoog. Op het gebied van circulaire economie ontbreekt er nog een structuur en aanpak.

Bas helpt de twee gemeenten en begeleidt het proces om te komen tot meer inzicht en focus. Op basis van interviews met medewerkers van de relevante beleidsterreinen en gesprekken met externe bedrijven zijn de belangen in beeld gebracht. Een uitgevoerde grondstoffenanalyse heeft inzicht gegeven in de fysieke kansen voor het sluiten van kringlopen. De resultaten worden tijdens werksessies met elkaar geconfronteerd en verwerkt in een routekaart met de belangrijkste kansen voor de gemeenten op korte, middellange en lange termijn. Een routekaart met breed draagvlak en inhoudelijke focus biedt de gemeenten houvast om concrete en betekenisvolle resultaten te boeken op het gebied van circulariteit.

Een routekaart met breed draagvlak en inhoudelijke focus biedt de gemeenten houvast om concrete en betekenisvolle resultaten te boeken op het gebied van circulariteit.