De gemeente Barneveld heeft een groot buitengebied. De afdeling BOR (circa 145 fte) verzorgt het beheer en onderhoud grotendeels in eigen beheer. Dat geldt ook voor het rioolbeheer- en onderhoud. De afdeling heeft behoefte aan een visie op een efficiënte organisatie van de rioolbeheertaken om ook in de toekomst bestendig te kunnen opereren.

Henk en Jan hebben samen met de onderhoudsmonteurs en de rioolbeheerders het huidige functioneren geanalyseerd en verbeterpunten in beeld gebracht. Ook is een externe vergelijking gemaakt met hoe het rioolbeheer bij andere gemeenten met een groot buitengebied (en veel kilometer drukriool) georganiseerd is. In werkgroepen zijn verschillende thema’s uitgediept: planmatig werken (uitwerking onderhoudsplan), versterking van het rioolbeheer (“beheer in positie”), kolkenzuigen in eigen beheer of uitbesteden (“businesscase kolkenzuigen”) en sturing en samenwerking binnen de afdeling. De aanpak heeft geleid tot een concreet en gedragen verbeterplan, dat de afdeling helpt om het rioolbeheer verder te verbeteren.

De aanpak heeft geleid tot een concreet en gedragen verbeterplan, dat de afdeling helpt om het rioolbeheer verder te verbeteren.