In Soesterberg ligt, mede gekoppeld aan de voormalige vliegbasis, een belangrijke woningbouwopgave. Extra woningen betekent ook een extra belasting van het rioleringsstelsel. De rioleringssituatie is echter complex, mede omdat het stelsel ook belast wordt vanuit de gemeente Zeist en vanaf defensieterreinen in het gebied. Het stelsel `piept en kraakt’ en de gemeente moet koers bepalen in de ontwikkeling van het rioolstelsel. Daarbij zijn er meerdere belangrijke stakeholders: Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Zeist, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, Hart van de Heuvelrug, Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf, etc.

Op basis van een eigen diagnose heeft Jan samen met medewerkers van de gemeente Soest een aanpak opgezet waarbij zij tegelijkertijd in wisselende samenstelling aan meerdere onderwerpen werken: kennis over (de werking van) het rioolsysteem in Soest, het stimuleren van afkoppelen als no-regret maatregel, het versterken van de interne samenwerking tussen beleid, beheer en uitvoering binnen de gemeente zelf en de samenwerking met externe partijen. Jan fungeerde als aanjager van de vier onderwerpen (meewerkend voorman) en voorzitter van het overleg met externe partijen. Dit om de aanpak concreet op gang te helpen.

Jan fungeerde als aanjager van de vier onderwerpen en voorzitter van het overleg met externe partijen.