Twente kent een aantal  grote recreatieparken die worden beheerd door de Regio. Een aantal jaren geleden was de toekomst van deze parken in discussie. Alle opties lagen open, inclusief het afstoten van de parken.

In die periode is door Henk en Jan gewerkt aan een toekomstvisie voor de parken. Uit meerdere scenario’s hebben de gemeenten in de regio gekozen voor enerzijds het versterken van de attractiviteit van de parken en anderzijds het vergroten van de kostendekkendheid. Dat laatste onder meer door (elementen van) parkmanagement te introduceren en daarbij meerwaarde te zoeken bij de bestaande exploitanten op de terreinen.
Inmiddels neemt de Regio Twente een andere vorm aan waarbij de recreatieactiviteiten worden verzelfstandigd in een eigen gemeenschappelijke regeling. Op deze wijze blijft de recreatiekracht voor en door de regio behouden.

Op deze wijze blijft de recreatiekracht voor en door de regio behouden.