In het voorjaar van 2020 is hard gewerkt het opstellen van de Regionaal Adaptatie Plan (afgekort: RAP) klimaatmaatregelen Vallei en Veluwe. Het RAP is erop gericht om inzichtelijk te maken wat er regionaal aanvullend nodig is om het gebied klimaatadaptief in te richten. Het RAP is een productie van 28 gemeenten, een waterschap, het waterbedrijf, Rijkswaterstaat, de provincie en 3 veiligheidsregio’s. Bij de invulling en de uitvoering van het RAP zijn in dit geval drie werkregio’s van gemeenten en het waterschap direct betrokken. Maatregelen zijn met betrokkenheid van die werkregio’s digitaal uitgevraagd, verdiept in een aantal gesprekken met de leveranciers ervan, gezamenlijk besproken en geprioriteerd in 3 plenaire sessies en onder redactie van het RAP team verzameld in het concept RAP.

Jan heeft als lid van het projectteam gewerkt aan de organisatorische aspecten van het RAP. De basis van de samenwerking is een manifest dat is ondertekend door alle genoemde betrokken partijen. Er is een `informele werkorganisatie’ opgericht met wortels in de drie werkregio’s. Het credo is: `Regionaal delen, lokaal doen’. In de governance van het geheel is nader bepaald wat er centraal en decentraal wordt opgepakt.

Het credo is: `Regionaal delen, lokaal doen’.