De zeven Westfriese gemeenten hebben enkele jaren geleden een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten met HVC, Buiten organisatieadvies heeft dit traject destijds begeleid. Aansluitend hebben we advies uitgebracht over de omvorming van het bestaande regionale samenwerkingsverband op afvalgebied. Als sluitstuk begeleiden we de Westfriese gemeenten bij de opstelling van nieuwe individuele grondstoffenplannen.

Henk Mogezomp is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de zeven grondstofplannen, waaronder de advisering richting gemeentebestuur en de inrichting van inwonerparticipatie. HVC zorgt voor de inhoud, rekent scenario’s door en geeft voorzetten voor maatregelen. Henk zorgt voor de kwaliteitsbewaking en de inhoudelijke en financiële beoordeling van voorstellen. Daarnaast faciliteert hij ook de bijeenkomsten van de project- en begeleidingsgroepen. Elke gemeente doorloopt haar eigen proces: vier gemeenten hebben gekozen voor de invoering van een financiële prikkel (Diftar), drie gemeenten zetten in op het optimaliseren van inzamelsystemen en intensievere communicatie.

Henk zorgt voor de kwaliteitsbewaking en de inhoudelijke en financiële beoordeling van voorstellen.