RUD Limburg Noord is de uitvoeringspartner van 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bouwen. De RUD is in 2013 als netwerkorganisatie gestart. Met ingang van 2018 is dit geformaliseerd in de juridische structuur van een gemeenschappelijke regeling.

Evert heeft de RUD op financieel gebied ondersteunt met het opstellen van financiële basisdocumenten die aansluiten bij de wensen van de deelnemers en die voldoen aan wet- en regelgeving. Onderdeel van de opgestelde basisdocumenten zijn o.a. de financiële verordening, de programmabegroting, het controleprotocol voor de accountant, de budgethoudersregeling en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het opstellen van de documenten is gebeurd in coproductie met de organisatie. In de opstartfase van de gemeenschappelijke regeling was het meedenken, adviseren en meehelpen om ervoor te zorgen dat er op tijd een solide financieel fundament lag voor de nieuwe organisatie.

In de opstartfase van de gemeenschappelijke regeling was het meedenken, adviseren en meehelpen