In 2019 fuseerden de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen in de nieuwe gemeente West Betuwe. Het takenpakket in de openbare ruimte was echter verschillend georganiseerd. Geldermalsen en Lingewaal voerden het werk zelf uit. Neerijnen had het werk van de binnen- en buitendienst bij de gemeenschappelijke regeling Avri belegd. De nieuwe gemeente wilde het werk grotendeels weer zelf uitvoeren.

Evert heeft in opdracht van Avri het traject begeleid. Samen met de fusiegemeente is een implementatieplan opgesteld.

  1. Er is een werkverdeling afgesproken. Avri focust zich in het groen op inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en op reinigingstaken.
  2. Het sociaal plan van de gemeente is opengebroken, zodat medewerkers van Avri – waarvan de taak overging naar de nieuwe gemeente – mee konden doen met het plaatsingsproces.
  3. Er is een vergoeding voor Avri afgesproken voor de afbouw van frictie- en desintegratiekosten.

 

Na vaststelling van het implementatieplan volgde de uitvoering. In een periode van 3 maanden zijn nieuwe contracten opgesteld, is personeel overgedragen en zijn voorbereidingen getroffen om het nieuwe werk met ingang van 1 januari uit te kunnen voeren.

Door het traject is ‘gek genoeg’ de samenwerking tussen de gemeente en Avri verbeterd. Relaties zijn versterkt en het onderling vertrouwen is gegroeid. Beide partijen vinden het een mooie basis voor de toekomst.

Door het traject is ‘gek genoeg’ de samenwerking tussen de gemeente en Avri verbeterd.