Oost NL houdt zich onder meer bezig met het verstrekken van (fonds)vermogen aan regionale, innovatieve ondernemingen. Eind 2015 werd een strategische heroriëntatie ingezet, waarbij de missie, visie en kernwaarden opnieuw werden vastgesteld. Het realiseren van maatschappelijk rendement kwam daarmee centraal te staan en prevaleerde boven het financieel rendement. Dit vroeg om een nieuwe infrastructuur om te komen tot besluitvorming, monitoring en rapportages.

Als manager bedrijfsvoering en MT-lid was Nadine betrokken bij de strategische heroriëntatie en de implementatie van de kernwaarden. Na interviews met stakeholders heeft Nadine het proces van besluitvorming geoptimaliseerd en een passende monitoring (tool) en rapportagecyclus over maatschappelijke indicatoren geïntroduceerd. De nieuwe werkwijze leidde tot een hogere respons door verbonden ondernemers en meer inzicht in de opbrengsten van de fondsinvesteringen. Deze werden door het team bedrijfsvoering vertaald naar aansprekende rapportages en dashboards over maatschappelijke indicatoren, bestemd voor stakeholders.

De nieuwe werkwijze leidde tot een hogere respons door verbonden ondernemers en meer inzicht in de opbrengsten van de fondsinvesteringen.