Cirkelstad is een netwerk van publieke en private koplopers in Nederland op het gebied van circulaire economie. Binnen het netwerk worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld op het gebied van circulair bouwen en ontstaan er nieuwe samenwerkingen tussen partners. Het delen van de lessen die door andere zijn geleerd is enorm waardevol voor nieuwe praktijkervaring en verdere opschaling op lokaal niveau.

Voor Cirkelstad ontwikkelt Bas een Leernetwerk Gemeenten. Aan de hand van de individuele gesprekken die Bas voert met gemeenten en de gezamenlijke workshops, vullen we een ‘bibliotheek’ met praktische instrumenten en voorbeelden. De bibliotheek maakt het voor alle niveaus binnen een gemeente inzichtelijk welke opgave er voor hen ligt, wat men daarvoor moet weten en welke gemeente hier ervaring mee heeft. Bas begeleidt de werksessies met gemeenten, brengt de benodigde informatie in beeld en creëert een omgeving waarbinnen medewerkers van gemeenten van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken. Met de toolbox wordt het mogelijk om dankzij de kennis, de instrumenten en de ervaringen van andere gemeenten doelgerichter en sneller te kunnen opschalen richting een volledig circulaire economie.

De bibliotheek maakt het voor alle niveaus binnen een gemeente inzichtelijk welke opgave er voor hen ligt, wat men daarvoor moet weten en welke gemeente hier ervaring mee heeft.