De Veluwe is een prachtig natuurgebied en een van de populairste binnenlandse recreatie- en vakantiebestemmingen. Goede wandel-, fiets-, ruiter- en men- en mountainbike-routes zijn daarbij van groot belang. Het Routebureau Veluwe is hiervoor verantwoordelijk. Sinds 2018 was de gemeente Apeldoorn gastheerorganisatie van het Routebureau. Maar deze constructie bleek juridisch niet meer houdbaar. De forse ontwikkelopgave vereiste een zelfstandige organisatie. Wij hebben dit verzelfstandigingstraject begeleid.

Henk Mogezomp is aangesteld als kwartiermaker van het traject “Toekomstige organisatie Routebureau Veluwe”. In nauwe samenwerking met stakeholders (gemeenten, terreinbeherende organisaties, vertegenwoordigers van bedrijfsleven en gebruikersgroepen) en medewerkers van het Routebureau heeft Henk een beslisdocument opgesteld. Daarin is een samenhangende visie op de Veluwse routenetwerken opgenomen, zijn rol en taken van het Routebureau scherp beschreven, is de toekomstige financiering uitgewerkt en zijn organisatievormen afgewogen. Dit beslisdocument is op bestuurlijk niveau door alle partners in de Veluwesamenwerking vastgesteld. Buiten begeleidt de Veluwepartners bij de oprichting en implementatie van de Stichting Routebureau Veluwe.

Buiten begeleidt de Veluwepartners bij de oprichting en implementatie van de Stichting Routebureau Veluwe