Twente Milieu verzorgt onder andere de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in de regio Twente. Samen met Kringloopbedrijf Het Goed wil Twente Milieu haar milieupark in Hengelo transformeren naar een regionaal circulair centrum. De kern van dit concept is om door middel van hergebruik, reparatie en upcycling afvalstromen opnieuw in de kringloop te brengen en daarmee het restafval op de milieustraat te verminderen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt samengewerkt met het sociale werkbedrijf en het Regionale Opleidingscentrum Twente. In 2019 heeft de gemeente Hengelo met dit idee een landelijke prijsvraag gewonnen.

Twente Milieu heeft Bas gevraagd om de rol van Kwartiermaker te vervullen. Bas neemt de betrokken partijen mee in dit samenwerkingstraject en zorgt voor inspiratie, draagvlak en daadkracht. Het resultaat is een breedgedragen projectplan dat inzichtelijk maakt wat de belangrijkste kansen en risico’s zijn. Op basis van het plan kan de gemeente Hengelo een besluit nemen over de toekomst van het milieupark.

Bas neemt de betrokken partijen mee in dit samenwerkingstraject en zorgt voor inspiratie, draagvlak en daadkracht.