Eerder bracht Buiten organisatieadvies al de kosten in beeld voor het opruimen van zwerfafval langs droge en natte infrastructurele wegen. Gecombineerd met andere onderzoeken bestaat er nu een goed beeld van de kosten voor schoonmaken. Binnen RWS bestaat er echter geen goed beeld van de kosten van preventieve en flankerende maatregelen. Wat is er zoal nodig voor de invoering van dergelijke maatregelen en hoe verhouden deze kosten zich tot de kosten van het opruimen?

Jan en Henk voerde een praktijkgericht onderzoek uit. Op basis van gesprekken maakte zij een zo compleet mogelijk beeld van preventieve en flankerende maatregelen voor zwerfafval. Ook creatieve en ‘out-of-the-box’ maatregelen zijn daarbij niet geschuwd. Per maatregel is aangegeven wat de haalbaarheid ervan is (draagvlak en impact) en welke kosten ermee zijn gemoeid. De resultaten zijn gepresenteerd binnen RWS en besproken met andere experts in het veld. Het resultaat is een advies over hoe RWS tot een doeltreffende en doelmatige zwerfafvalaanpak kan komen, waarbij een verbinding is gelegd tussen de aanpak en kosten van opruimen en schoonhouden en met flankerende maatregelen vanuit de PDCA-cyclus.

Zwerfafval: opruimen is nodig, voorkomen is beter