Ons klimaat verandert en dat vraagt om actie. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is afgesproken om voor 2050 te zorgen voor een klimaatbestendige en ‘waterrobuuste’ inrichting van Nederland. De gevolgen van klimaatverandering, denk aan wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen, worden aangepakt. In West-Overijssel gebeurt dat vanuit de werkregio RIVUS, een samenwerkingsverband van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel.

Binnen RIVUS worden de klimaatadaptatieactiviteiten aangestuurd door een projectmanager, tevens voorzitter van het Platform Klimaatadaptatie. Jan heeft deze rol ruim een jaar vervuld met de nadruk op het regelen en stimuleren van de samenwerking in RIVUS verband. In dat jaar is het Regionaal Adaptatieprogramma (RAP) klimaat tot stand gebracht. In dat kader zijn er klimaattafels met betrokken regionale partijen georganiseerd, is er een adaptatiestrategie geformuleerd en is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Om de gevraagde inspanningen van de deelnemende partijen inzichtelijk te maken voor de komende jaren heeft Jan een programmaplan uitgewerkt.
Het RAP maakt in het najaar van 2021 een besluitvormingsronde langs de RIVUS partners. Daarna gaan partijen aan de slag, met een centrale rol voor het eerdergenoemde platform.

De nadruk ligt op het regelen en stimuleren van de samenwerking in RIVUS verband.