De zeven West-Friese gemeenten hebben een contract voor 6 jaar afgesloten met HVC voor het uitvoeren van de afvalinzameling. Het leidt tot een substantiële prijsdaling. Daarnaast biedt HVC transparant inzicht in de kostenopbouw, wordt de marktconformiteit van HVC periodiek getoetst en is er maatwerk mogelijk voor de individuele gemeenten. De zeven gemeenten zijn naast opdrachtgever ook aandeelhouder van HVC en werken samen in een gemeenschappelijke regeling.

Henk en Evert hebben de zeven gemeenten begeleid. Met de bestuurders en een ambtelijke werkgroep is de koers uitgezet. De wensen van de gemeenteraden zijn bij de start van het traject opgehaald en vertaald in uitgangspunten. Aan de hand van deze uitgangspunten is met HVC de opbouw en inhoud van het contract uitgewerkt. HVC heeft vervolgens een aanbieding gedaan. Deze is door ons getoetst op marktconformiteit. Dit heeft geleid – na bestuurlijke onderhandelingen – tot een verbeterde aanbieding.

De wensen van de gemeenteraden zijn bij de start van het traject opgehaald en vertaald in uitgangspunten.