ROVA verzorgt voor 23 gemeenten de afvalinzameling en voert ook een breed takenpakket in het beheer van de openbare ruimte uit. ROVA staat in de branche te boek als vooruitstrevend en innovatief. Voor haar gemeenten is ROVA niet alleen uitvoerder, maar ook kennisleverancier en adviseur op het gebied van beleid, communicatie en educatie.

Henk heeft in de periode 2016-2017 de rol van interim-manager van de afdeling beleid en communicatie ingevuld. Inclusief het Klant Contact Centrum (KCC) ging het hierbij om een afdeling van circa 25 fte. Naast integraal management is Henk deze periode vooral aan de slag geweest met de coaching en begeleiding van nieuwe beleidsadviseurs, professionalisering van het relatiebeheer en versterking van programmatisch en projectmatig werken.

ROVA staat in de branche te boek als vooruitstrevend en innovatief.