Omgevingsdienst De Vallei (OddV) heeft ter ondersteuning van de vergunningverleners en handhavers en ten behoeve van advisering aan de partners (gemeenten) een eigen groep specialisten/adviseurs. Kwaliteit en robuustheid (VTH Kwaliteitscriteria) zijn items en mede met het oog op de ontwikkeling van het team heeft de OddV een tijdelijke teamleider aangesteld. Jan heeft deze rol, in deeltijd, ruim een jaar vervuld.

Bodem, geluid, externe veiligheid, ecologie, meerdere specialismen hebben een plek in het team. Om voldoende robuust te zijn heb je twee, liefst drie specialisten per tak van sport nodig. De ruimte zit in het advieswerk richting de partners. Daarvoor zijn adviesvaardigheden van belang, inclusief jezelf presenteren zodat je (ten dans) wordt gevraagd. Op die onderdelen kan Jan vanuit zijn eigen kennis en ervaring het nodige toevoegen. Als onderdeel van het team, samen aan de slag.

Daarvoor zijn adviesvaardigheden van belang, inclusief jezelf presenteren zodat je (ten dans) wordt gevraagd.