De financiële bijdrage van deelnemers in de Omgevingsdienst Groningen was met de jaren steeds verder scheefgegroeid. Een directe relatie tussen het VTH-beleid, de inzet van de Omgevingsdienst en de bijdrage van deelnemers ontbrak. Hoe kom je tot een goed financieringsmodel waarin dit evenwicht wordt hersteld en er mogelijkheden ontstaan om (bij) te sturen?

Evert heeft samen met het bestuur, medewerkers van de Omgevingsdienst en een werkgroep bestaande uit controllers en regisseurs van deelnemers een nieuw financieringsmodel ontwikkeld.

Als eerste stap is een gedeeld beeld ontwikkeld waaraan het nieuwe model aan moet voldoen. Daarbij is ook in kaart gebracht wat er voor nodig is om het model te realiseren. Daarna is de stap gezet om de randvoorwaarden te organiseren: uniform beleid is geformuleerd, er zijn afspraken gemaakt over de volledige inbreng van (basis)taken, informatiesystemen zijn verbeterd, kengetallen zijn berekend en er zijn spelregels geformuleerd om tijdig te kunnen (bij) sturen.

Het nieuwe model is voor de Omgevingsdienst budgetneutraal ingevoerd, maar kent wel behoorlijke herverdeeleffecten tussen deelnemers. In het bestuur zijn er afspraken gemaakt voor een zachte landing, zodat er voor iedere deelnemer tijd krijgt om toe te groeien naar een evenwicht tussen de inzet van de dienst en de deelnemersbijdrage.

Gedurende het traject is het vertrouwen tussen de deelnemers en de ODG gegroeid. Mede hierdoor voelde het bestuur ook het comfort om de soms ook lastige besluiten te kunnen nemen.

Gedurende het traject is het vertrouwen tussen de deelnemers en de ODG gegroeid. Mede hierdoor voelde het bestuur ook het comfort om ook de soms lastige besluiten te kunnen.