Het bestuur van de Omgevingsdienst regio Arnhem wilde een strategische discussie voeren over de vraag op welke manier de deelnemers de ODRA willen besturen. In het verlengde daarvan lag de vraag welk financieringsmodel daar het beste bij past.

Evert en Henk hebben een onderzoek uitgevoerd naar de wensen van deelnemers en de (on)mogelijkheden voor ODRA om daaraan te voldoen. Op basis hiervan zijn vier financieringsmodellen uitgewerkt. Per model is beschreven hoe het model werkt, hoe de sturing verloopt en wat de impact is voor de organisatie en de deelnemers.

Het onderzoek vormde de basis voor het besluit van ODRA om met ingang van 2020 over te gaan op een beheerste vorm van outputfinanciering. 2019 vormde een overgangsjaar, waarin voorbereidende stappen zijn gezet om schaduw te draaien, de organisatie in te richten, de producten en dienstencatalogus aan te passen en afspraken te maken over de verdeling van de collectieve taken.

Per model is beschreven hoe het model werkt, hoe de sturing verloopt en wat de impact is voor de organisatie en de deelnemers.