Overheidsbedrijven als ROVA, DAR, Twente Milieu, RMN, Meerlanden, Circulus Berkel en Irado zijn allang geen pure afvalbedrijven meer. Veel van deze bedrijven hebben hun taken verbreed naar het beheer van de openbare ruimte (BOR) en willen zich op dit vlak verder ontwikkelen. De brancheorganisatie NVRD ondersteunt de Publieke Bedrijven hierbij. Een van de manieren is “leren van elkaar” en intervisie.

In de periode medio 2017 tot begin 2020 hebben Jan en Henk in opdracht van de branchevereniging NVRD een serie expertbijeenkomsten voor managers van overheidsbedrijven georganiseerd. In een informele setting zijn diverse strategische onderwerpen belicht, zoals bouwen aan een partnerrelatie in BOR, welke lijn volg je in arbeidsparticipatie, hoe geef je vorm aan inwonerparticipatie en welke eisen stelt een doorontwikkeling in BOR aan de eigen organisatie. Bedrijven brachten zelf een actuele casus in, waarop managers van andere overheidsbedrijven reflecteerden en hun visie gaven. Buiten heeft de bijeenkomsten inhoudelijk voorbereid en gefaciliteerd. De serie expertsessies zijn afgesloten met een advies aan de NVRD over hoe verder met BOR Publiek.

Managers leren van elkaar bij doorontwikkeling Beheer Openbare Ruimte