Twente Milieu verzorgt onder andere de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in de regio Twente. Samen met Stichting Het Goed Hengelo wil Twente Milieu haar milieupark in Hengelo transformeren naar een circulair ambachtscentrum. De kern van dit concept is om door middel van hergebruik, reparatie en upcycling afvalstromen opnieuw in de kringloop te brengen, daarmee het scheidingsresultaat te verbeteren en het restafval te verminderen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt samengewerkt met sociaal werkbedrijf SWB en ROC van Twente. In 2019 heeft de gemeente Hengelo met dit idee een landelijke prijsvraag gewonnen.

Twente Milieu heeft Bas gevraagd om de rol van Kwartiermaker te vervullen. Bas neemt de betrokken partijen mee in dit samenwerkingstraject en zorgt voor inspiratie, draagvlak en daadkracht. Het resultaat is een breedgedragen projectplan dat organisatorisch en financieel duidelijk maakt wat de belangrijkste kansen en risico’s zijn. Op basis van het plan kan de gemeente Hengelo een besluit nemen over de toekomst van het milieupark.

Bas neemt de betrokken partijen mee in dit samenwerkingstraject en zorgt voor inspiratie, draagvlak en daadkracht.