In Midden-Limburg heeft het bestuur van de gemeente Beesel de ambitie uitgesproken om de hoeveelheid grof en fijn restafval te reduceren tot 30 kilogram per inwoner. Ook zijn er aanpassingen nodig aan het milieupark om de kwaliteit en het serviceniveau verder te verhogen. De politieke ambitie en de wens voor meer service vormen samen met een ambitieuze wethouder het decor voor dit onderzoek naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum in de gemeente.

In opdracht van de gemeente onderzoekt Bas de haalbaarheid van een publiek-private samenwerking met enkele (markt)partijen in de regio. Na enkele individuele gesprekken en werksessies zijn de belangrijkste kansen en aandachtspunten benoemd. In de uitwerking is vooral aandacht voor de economische, de organisatorische en de juridische haalbaarheid van het concept. Hoewel het oorspronkelijke idee niet haalbaar bleek, wil de gemeente nu toch de komende jaren verder met een lokaal aannemersbedrijf, een kringloopbedrijf, een onderwijsinstelling en het repair café om kringloopgoederen, hout, leer en textiel te gaan hergebruiken.

Politieke ambitie, de milieuprestaties en de wens voor meer service vormen het decor voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum