In Midden-Limburg heeft de gemeenteraad van Beesel aangegeven het wenselijk te vinden wanneer er zich weer een kringloopbedrijf zou vestigen in de gemeente. Tevens heeft de gemeente bestuurlijk de ambitie uitgesproken om de hoeveelheid restafval te reduceren tot 25 kilogram per inwoner. Tot slot moeten er ook aanpassingen worden gedaan aan het milieupark om de kwaliteit en het serviceniveau verder te verhogen. De politieke ambitie, de milieuprestaties en de wens voor meer service vormen samen met een ambitieuze wethouder het decor voor dit onderzoek naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum in deze gemeente.

In opdracht van de gemeente Beesel onderzoekt Bas de haalbaarheid van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente en een aantal marktpartijen in de regio. Na individuele gesprekken en enkele werksessies met geïnteresseerde partijen in de regio zijn de belangrijkste kansen en aandachtspunten benoemd. In de uitwerking is vooral aandacht voor de economische, de organisatorische en de juridische haalbaarheid van het concept. De uitkomst van het onderzoek presenteert Bas aan de Raad, voorzien van een advies en concrete vervolgstappen.

Politieke ambitie, de milieuprestaties en de wens voor meer service vormen het decor voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum