De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor BRZO-bedrijven (milieu-risicovolle bedrijven) in Groningen, Drenthe en Friesland zijn opgedragen aan de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Tot 2019 waren ook de RUDD (provincie Drenthe) en de FUMO (provincie Fryslân) direct bij de taakuitvoering betrokken. De opdracht was om de BRZO transitie vorm te geven waarbij de taken werden overgedragen aan en op gepakt door de Omgevingsdienst Groningen.

Het transitieproces was al eerder in gang gezet met diverse werkgroepen vanuit de betrokken partijen. Het proces stond echter stil. Er lag geen gedragen bestuursvoorstel voor de transitie. Tijd voor Jan de olieman. Even terug om de doelen en ieders positie in het proces weer scherp te krijgen. Alle teugels verzameld en de besluitvormingslijnen via een gezamenlijk ambtelijk overleg van de drie provincies en de ODG laten lopen. En, per 2019 heeft de ODG de bedrijfsvoering van BRZO Noord `gewoon’ opgepakt. De verandering is georganiseerd, werkenderwijs zijn de obstakels weggepoetst.

De verandering is georganiseerd, werkenderwijs zijn de obstakels weggepoetst.