ROVA verzorgt voor 23 gemeenten de afvalinzameling en voert ook een breed takenpakket uit in het beheer van de openbare ruimte. ROVA staat in de branche te boek als vooruitstrevend en innovatief. De gemeenten zijn op verschillende momenten toegetreden, doorgaans op basis van een lump sum-overname van de begroting met een efficiencykortingen. In de loop der jaren zijn er diensten toegevoegd en kortingen doorgevoerd en zijn er verschillen ontstaan in de tarieven die een gemeente betaalt voor inzameling en andere diensten zoals de exploitatie van een afvalbrengstation en kennis en advies.Zowel bij de gemeenten als ROVA zelf was er behoefte om het “boxenmodel” van ROVA te actualiseren en tarieven voor vergelijkbare diensten uniformer en transparanter te maken.

Henk Mogezomp van ons bureau heeft ROVA in 2021 en 2022 bij deze slag als projectleider ondersteund. In nauwe samenwerking met de controller, financieel directeur, relatiebeheerders, vestigingsmanagers en manager uitvoering is het boxenmodel hervormd. Op de basisinzameling (restafval, gft, OPK, PMD, glas) wordt nu gewerkt met uniforme tarieven in drie categorieën (staffels). De indeling in een staffel is afhankelijk van geografische factoren, serviceniveau en gemeentespecfieke factoren. Henk heeft meegedacht bij de opzet, de marktconformiteit van de tarieven getoetst, spelregels voor toepassing uitgewerkt, ondersteund bij de afstemming met gemeenten en geadviseerd over het verdere implementatietraject en hoe om te gaan met de “verschilgemeenten”.  ROVA heeft het vernieuwde boxenmodel inmiddels ingevoerd.

Terug naar de basis