Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland verzorgt voor 6 gemeenten in de provincie Utrecht taken op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Daarnaast is de gemeenschappelijke regeling RMN actief in de straatreiniging en verricht ze meer onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.

Na een roerige periode en een directiewisseling in 2021 heeft RMN koers gezet op “de basis op orde”. Ook was er behoefte aan een heroverweging van de strategie. Voor het Algemeen Bestuur hebben Henk Mogezomp en Evert Bovens van ons bureau in 2021 (in Coronatijd) twee digitale sessies begeleid. Deze hebben geleid tot een herijking van de strategie en scherpere focus op de corebusiness: afval- en grondstoffen en reiniging.

In 2022 en 2023 heeft Henk vervolgsessies voor bestuur en ambtelijke vertegenwoordigers van de RMN-gemeenten mogen begeleiden. Deze hadden een thematische insteek. In 2022 zijn met het nieuwe bestuur de thema’s “RMN als expert en samenwerkingspartner” en “wat is een passende governance voor RMN?” verkend. In 2023 heeft Henk  een sessie begeleid over ontwikkelingen in de inzamelmarkt en de regio en de kansen die dat biedt voor RMN. Onze rol in deze sessies was zowel inhoudelijk (inbreng van kennis van de overheidsmarkt) als procesmatig (voorbereiden van programma en verzorgen van gespreksleiding).

Thematische sessies helpen bestuur en directie bij het maken van strategische keuzes