Gemeenten staan aan de lat voor de realisatie van materiaalhergebruik. Hoge inzamelresultaten van kunststof/PMD zijn mooi, maar zeggen niet alles. Scherp zicht op daadwerkelijke sorteerprestaties en recyclingroutes is noodzakelijk om hergebruikprestaties te kunnen verantwoorden en vergoedingen van het bedrijfsleven ook daadwerkelijk te kunnen incasseren. Bij veel gemeenten en regio’s zijn de risico’s nog onvoldoende in beeld.

Willen gemeenten het hoofd kunnen bieden aan de grote beleidsmatige en ketenopgaven dan zal  geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van de regie. Dat kan bijvoorbeeld door op regionaal niveau (bijvoorbeeld via het regionale afvalbedrijf) de expertise te bundelen en contracten en dienstverleningsovereenkomsten op moderne leest te schoeien.

Het ligt echter voor de hand om eerst de eigen positie in beeld te hebben: in hoeverre is de regierol nu al adequaat ingericht en in hoeverre is ze opgewassen tegen de toekomstige eisen?

Voor mij staat vast: regieversterking is een cruciale succesfactor voor de transitie van afval naar grondstof.