Privacyverklaring

Buiten organisatieadvies respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Deze verklaring geeft informatie over de wijze waarop onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Buiten organisatieadvies (hierna ook aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’) neemt hierbij de wettelijke vereisten in acht die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Buiten organisatieadvies verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen zoals het Handelsregister en het Kadaster.

Waarom verwerkt Buiten organisatieadvies uw persoonsgegevens?
Buiten organisatieadvies verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • U hebt Buiten organisatieadvies toestemming gegeven voor de verwerking;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • De verwerking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting;
  • Buiten organisatieadvies heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

 

Waarvoor gebruikt Buiten organisatieadvies uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Om de door u aan ons gegeven opdracht uit te voeren;
  • Het versturen van digitale nieuwsbrieven (u kunt denken aan informatie op het gebied van onze dienstverlening, nieuwsberichten, aankondigingen en uitnodigingen evenementen);
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Cookies en hyperlinks
De website van Buiten organisatieadvies maakt GEEN gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Op de website van Buiten organisatieadvies wordt gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Buiten organisatieadvies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in deze privacyverklaring) genoemde verwerkingsdoeleinden.
Welke rechten hebt u?
Op grond van de AVG heeft u diverse rechten, waaronder het recht op inzage, het recht op verwijdering van uw gegevens en het recht op correctie of aanvulling van uw gegevens. Wilt u gebruik maken van uw rechten in het kader van de AVG dan kunt u zich richten tot Buiten organisatieadvies via e-mailadres: contact@buitenorganisatieadvies.nl of via telefoonnummer 026-2051340.

Tot slot heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Buiten organisatieadvies mag deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. U kunt de meest actuele versie van onze verklaring op onze website raadplegen.