Henk Mogezomp

Voldoening haal ik uit het ontrafelen en het echt verder brengen van complexe en bestuurlijk gevoelige projecten.

Ik hou van het adviesvak en de vraagstukken in het publieke domein. De afwisseling van organisaties, mensen, onderwerpen en belangen. De dynamiek. Ik ben graag dienstbaar aan de opgaven waar overheidsorganisaties voor staan en verbind me graag met de mensen die daar bij betrokken zijn. Voldoening haal ik uit het ontrafelen en het echt verder brengen van complexe en bestuurlijk gevoelige projecten.

Wat ik doe? Ik combineer onderwerpen op een breed inhoudelijk veld (economie, duurzaamheid, afval, buitenruimte) en ben ervaringsdeskundige op het vlak van verzelfstandigingen, strategische advisering en governancevraagstukken. Van opdrachtgevers krijg ik het volgende terug: prettig om mee samen te werken, makkelijk communicerend op alle niveaus, gedreven, diplomatiek, bestuurlijk sensitief, creatief en volhardend in het vinden van oplossingen.