Input- / outputfinancieringUitkomsten begrotingsscan

Merendeel van de omgevingsdiensten krijgt nu nog een vaste bijdrage
Wij hebben de begrotingen van 19 willekeurige omgevingsdiensten onderzocht. Hieruit blijkt dat het merendeel van de omgevingsdiensten wordt gefinancierd op basis van een vaste bijdrage per deelnemer. Deze bijdrage is vaak gebaseerd op de formatie die deelnemers bij de oprichting hebben ingebracht. Dit is in 2017 vrijwel zeker anders.

Volop plannen voor outputfinanciering
Bij 11 van de 13 organisaties staan er in de begroting 2016 concrete plannen benoemd om over te gaan tot outputfinanciering. Hierbij betalen deelnemers op basis van de afname van producten en diensten.

De eersten kiezen voor een mix van input en outputfinanciering
Van de 19 onderzochte omgevingsdiensten kennen er 6 nu reeds outputfinanciering. Zij hebben bijna allemaal gekozen voor een mix van een vaste bijdrage en een variabele bijdrage.

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Groningen met het vernieuwen van de begroting 2017. Dit betekent een andere programma-indeling ‘BBV proof’ en een nieuwe opzet van de financieringssystematiek. Pakt u dit thema ook op binnen uw omgevingsdienst, dan sparren we graag over de verschillende mogelijkheden en afwegingen.