Trendwatcher Adjiedj Bakas nam ons mee naar de toekomst. Wat als de burger het beleid bepaalt en de overheid niet meer dan uitvoerder is? Hoe ziet een leven zonder bestemmingplan er uit? Het lijken vergezichten maar de nieuwe Omgevingswet moet veel mogelijk gaan maken …

In deze veranderende omgeving mag je dan als vergunningverlener, handhaver of adviseur je werk doen. De enige zekerheid lijkt: het wordt anders! Hoe ga je hier mee om? Antwoord: onder meer door het bijstellen van je eigen kennis en kunde.

Het programma van de Omgevingsdag voorzag hiertoe in een ruim aanbod van lessen en trainingen. Niet alleen kennis maar ook competenties gaan ons helpen om de Omgevingsdiensten beter op de kaart te zetten. En te houden, ook na 2017, wanneer in Gelderland de outputfinanciering zijn intrede doet.

Ik vond het imposant om alle medewerkers van de Gelderse OD’s bij elkaar te hebben, er was veel onderling contact en dat geeft energie. Die kruisbestuiving hebben we nodig in het Gelders Stelsel. De toekomst ligt in het goed bedienen van de klant en de partners achter de OD´s. Daarvoor is het nodig dat deze ook onderling, binnen en buiten Gelderland, goed samenwerken. En samenwerking is mensenwerk. De Gelderse Omgevingsdag was daarvoor een prima ontmoetingsplek.