Energie- en klimaatdoelen realiseren met slimme financiering?

Doe mee met de praktijktraining van Rijkswaterstaat Waarschijnlijk heb je als gemeente grote ambities en uitdagende doelstellingen op energie- en klimaatvlak. De vraag is dan: hoe realiseer je die? Een van de mogelijkheden: met slimme…

Professioneel contractmanagement is niet meer genoeg

Van gemeenten wordt in het afvalbeheer steeds meer verwacht. Invulling geven aan een circulaire economie, intensiveren van de grondstoffeninzameling, vergaande reductie van  de hoeveelheid restafval. Daar komt een zwaardere ketenverantwoordelijkheid bij.